o mnie

poznajmy się

Asynchronicznie.
Ale deadline’y szanuję!

Mój czas pracy nie mieści się w żadnych ramach  – rzekłabym, że pracuję kompulsywnie. Ale możesz mieć pewność, że nigdy nie przekraczam deadline’u. A nawet więcej – zdarza mi się realizować zlecenia na wczoraj. 

Po ludzku.
Z sercem na dłoni.

Partnerskie relacje w moim rozumieniu działają w obie strony. Jeśli przydarzy Ci się awaria, zrobię, co będę mogła, by Ci pomóc. Nawet jeśli żaden z paragrafów umowy tego nie przewiduje. Shit happens i ja to rozumiem.

Z uśmiechem.
I całkiem serio.

Luz, autoironia, potoczny język. Tak, to moje znaki rozpoznawcze. Ale pod tym płaszczykiem mieszczą się kompetencje, dużo konkretów, wnikliwy research i pełna mobilizacja przy realizacji zleceń. Możesz na mnie polegać.


Czy mam misję?

Każdy poważny biznes ma misję. Mam ją i ja! Zresztą wcale nie musiałam jej wymyślać. Po latach pisania bloga i podcastowania przyszła do mnie sama. 

Znalazłam granicę między amokiem twórczym a frustracją wywołaną przez presję, by być wszędzie. Odkryłam, o co potyka się regularność. Nie raz miałam ochotę dać sobie z tym spokój.

Ale zamiast tego zebrałam swoje doświadczenia i kompetencje, a następnie przekułam je w działanie po to, by oszczędzić Ci nerwów, ułatwić aktywność w onlajnie i udowodnić, że droga do zasięgów nie musi prowadzić przez „pot, krew i łzy”. Brzmi jak misja?

Moje doświadczenie

To, czym się dziś zajmuję, wyrosło na mocnych dziennikarskich korzeniach. Pracowałam w redakcji online najlepszego dziennika regionalnego. Przez 10 lat pierwszą poranną kawę pijałam w redakcji Radia Uniwersytet. W internecie publikuję od tak dawna, że chyba nawet napiszę kiedyś książkę pod SEO.

Dziennikarstwo nauczyło mnie wnikliwej obserwacji świata, śledzenia trendów i robienia dobrego researchu na dowolny temat. Dzięki udziałowi w Akademii korekty tekstu wzmocniłam swoją czujność językową – po mnie nie trzeba poprawiać tekstów. Wrodzona ciekawość ludzi powoduje, że z łatwością wskoczę w buty Twoich klientów, by przygotować dla nich merytoryczne i angażujące treści.

Jeśli sądzisz, że o Twojej branży nie da się niczego ciekawego napisać, pogadajmy o tym!


Narzędzia, na których pracuję


co mówią o mnie klienci

Etatowa Świadkowa

Agata jest moim kołem ratunkowym, kiedy muszę przygotować landing page dla kolejnych produktów, a w natłoku pomysłów i zdań trudno wyłuskać te, które najskuteczniej przemówią do moich odbiorczyń i odbiorczyń. Ogromnie cenię jej trafne spostrzeżenia, umiejętność komunikowania zalet produktów zrozumiałym i przyjaznym językiem, konkretne i transparentne podejście do współprac oraz profesjonalizm (który przejawia się choćby w takich szczegółach jak dopasowanie liczby znaków w każdym bloku tekstu, by estetycznie wyglądały na stronie www!). Agata zawsze bierze pod uwagę wytyczne i oczekiwania klienta, a jednocześnie wnosi swoje kreatywne pomysły i doświadczenie, które dodają tekstom skuteczności i podkreślają unikalny charakter marki. Jej teksty są świetnie dobrze zredagowane, pozbawione błędów ortograficznych i gramatycznych oraz inkluzywne na czym ogromnie mi zależy (a język polski pod tym względem stawia wyzwania). Współpraca z Agatą to ogromna oszczędność czasu i czysta przyjemność, ponieważ jest elastyczna, rzetelna i terminowa. (Translated by Google) Agata is my lifesaver when I have to prepare a landing page for new products, and in the multitude of ideas and sentences it is difficult to find those that will most effectively appeal to my recipients. I greatly appreciate her accurate observations, the ability to communicate the advantages of products in an understandable and friendly language, a concrete and transparent approach to cooperation and professionalism (which is manifested, for example, in such details as adjusting the number of characters in each block of text to make them look aesthetically pleasing on the website!). Agata always takes into account the client's guidelines and expectations, and at the same time brings her creative ideas and experience that add effectiveness to the texts and emphasize the unique character of the brand. Her texts are well-edited, free of spelling and grammatical errors, and inclusive, which is what I really care about (and the Polish language poses challenges in this regard). Cooperation with Agata is a huge time saver and pure pleasure, because she is flexible, reliable and timely.

Edyta Patrzałek

W listopadzie 2022 roku miała premierę antologia „Bizarny Szczecin”, w której znalazło się moje opowiadanie. Agata zajęła się korektą tej książki. Byłam pewna, że gdy zaopiekuje się moim tekstem, każdy przecinek będzie w odpowiednim miejscu, a literówki i inne błędy skończą swój żywot. Tak też się stało. Praca z Agatą była czystą przyjemnością. Zdecydowanie polecam z nią współpracę. ☺ (Translated by Google) In November 2022, the anthology "Bizarny Szczecin" premiered, in which my story was included. Agata took care of the proofreading of this book. I was sure that when he took care of my writing, every comma would be in the right place and typos and other errors would end their life. So it happened. Working with Agata was pure pleasure. I definitely recommend working with her. ☺

Agata Gibek

Jeśli szukasz kogoś z iskrą to jesteś we właściwym miejscu 😊 Agata przygotowywała dla mnie transkrypcje podcastu i już przy takim zadaniu widać, że do swojej pracy podchodzi z wielką starannością i terminowością, a do tego klienta traktuje jak człowieka (z sympatią i otwartą komunikacją). Polecam! 😊 (Translated by Google) If you are looking for someone with a spark, you are in the right place 😊 Agata prepared podcast transcripts for me and with such a task you can see that she approaches her work with great care and timeliness, and she treats this client as a human being (with sympathy and open communication). I recommend! 😊

Karol Rolewicz

Współpracuję z Agatą od kilku lat. Tworzymy content dla bardzo różnych klientów. Jakość nieustannie na najwyższym poziomie. Realizacje zawsze na czas, a najczęściej przed ustalonym terminem. Zdecydowanie polecam! : ) (Translated by Google) I have been working with Agata for several years. We create content for very different clients. Quality always at the highest level. Realizations always on time, and usually before the agreed date. I definitely recommend! 🙂

Agnieszka

Współpraca z Agatą przebiegła wzorowo. Jasna i zrozumiała komunikacja, konkretne podejście do zlecenia, wartościowe sugestie i co najważniejsze, terminowa realizacja. Polecam serdecznie! (Translated by Google) Cooperation with Agata was exemplary. Clear and understandable communication, specific approach to the order, valuable suggestions and, most importantly, timely implementation. I heartily recommend!

Małgorzata Stępniak

Od roku współpracujemy z Agatą. Kiedyś zastanawiałam się czy na pewno usługa korektora jest potrzebna w naszej raczej małej działalności gospodarczej (mentalsteps.pl), a dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy bez tego. Agata świetnie czuje naszą tematykę związaną z psychologią sportu, jest terminowa i naprawdę skuteczna. Zmienia nasze teksty w taki sposób, że stają się przyjazne w odbiorze, dobrze się je czyta, jednocześnie nie tracą naszego stylu i tego, co chcemy w nich przekazać. Dużą zaletą jest dla nas oszczędność czasu, który dzięki współpracy z Agatą możemy przeznaczyć na inne działania. (Translated by Google) We have been working with Agata for a year. I used to wonder if the proofreader service is really needed in our rather small business (mentalsteps.pl), and today I can't imagine working without it. Agata has a great feel for our topics related to sports psychology, she is punctual and really effective. It changes our texts in such a way that they become friendly to the reception, they are easy to read, and at the same time they do not lose our style and what we want to convey in them. A big advantage for us is saving time, which, thanks to cooperation with Agata, we can spend on other activities.