Syndrom postfestiwalowy. Co się mówi, gdy ktoś puka do toi-toia

Powrót do pofestiwalowej rzeczywistości jest długi jak „Moda na sukces”. A to do kolejnego festiwalu jeszcze tyle czasu…