Nogi do góry!

Nogi do góry!

Niedziela… Nie ma lepszego dnia tygodnia, w którym mogłabym dodać tekst o błogim leżeniu. – A ty znowu…