Koleżanko z Kijowa

Koleżanko z Kijowa

Wyszliśmy bez pośpiechu, w nieprzypadkowych ubraniach. Co za komfort, nie zamykać za sobą drzwi w tym, w czym się akurat stało.

Nawyk pisania – 400 słów dziennie

Nawyk pisania – 400 słów dziennie

Może u Ciebie sprawdzają się pisarskie sesje z herbatką pod kocem, kiedy przyjdzie wena. Obracanie każdego zdania po kilka razy, dopieszczanie akcentów. Teraz Ci zazdroszczę. Miałam taką opcję jako bezdzietna i nie skorzystałam z niej.